logga
 
kvist
Ordspråk


Länk till den goda jorden


Länk till Ekomuseum


Länk till Falkenbergs Turistbyrå


Länk till Halland.se

 
top

Museet som även vill påverka framtiden

Berte Museum ‑ Livet på landet vill inte bara rikta blicken bakåt och ägna sig åt det som har varit. Vi vill också vara med och påverka hur vår gemensamma framtid ska se ut. Därför har vi tagit initiativ till bildandet av Den Goda Jorden ideell förening. En förening som ska värna om åkermarkens bevarande.

Åkermarken är en starkt hotad resurs. Stadsbebyggelsen breder ut sig, ofta på förstklassig åkermark. Mycket åkermark eroderar på grund av alltför ensidig odling. Mängden naturligt bevattnad mark minskar, samtidigt som vatten börjar bli en bristvara på många platser i världen.

Behovet av god åkermark kommer att öka inom en snar framtid. Oljereserverna håller på att ta slut och behovet av biologiskt odlat bränsle ökar. Jordens befolkning ökar och kräver en större mängd livsmedel för sin överlevnad. Industrins intresse för organiska material som ersättning för den oljeproducerade plasten ökar.

Vill även du vara med och påverka, bli medlem i föreningen genom att betala in 200 kronor på bankgiro 5365-3283 (glöm ej att ange namn o adress, samt e-postadress)

Mer om föreningen kan du läsa på www.dengodajorden.se  Länk till Facebook     Telefon: 0346-405 13  |   E-Post: info@bertemuseum.se
Länk till första sidan