logga
 
kvist
Ordspråk


Länk till den goda jorden


Länk till Ekomuseum


Länk till Falkenbergs Turistbyrå


Länk till Halland.se

 
top

Ett museum blir till

Sommaren 1992 var kvarnmästare Anders Stenström ute för att kontrollera hur kontraktsodlingarna av vete artade sig. Vid besök hos Gustaf Skyggesson på Stenastorp, Vinberg gick de ut för att titta på en odling av vårvetet Sport. Ett vårvete med speciellt hög proteinhalt som skulle göra Berte Qvarn i princip självförsörjande på svenskt vete.

På vägen tillbaka från fältet passerade de ett stort antal äldre maskiner som Gustaf kört ut på den gamla gödselstan. För en ung framåtblickande lantbrukare som var i färd med nyinvesteringar fanns det inte längre plats för gamla uttjänta maskiner. Med viss sorg i sinnet berättade han att de skulle eldas upp och lämnas till skrot.

Potatisupptagaren härintill drog till sig Anders uppmärksamhetIngång och han frågade nyfiket var det var för någonting. Just då anlände Gustafs svärfar John Bengtsson som, inspirerad av Anders intresse för maskinernas funktion, började berätta deras historia. Efter en stund tyckte Anders att det var synd att slänga en så gammal fin och intressant maskin. Han skulle nog kunna ta vara på den och några andra maskiner och göra plats för dem i ett gammalt svinhus på gården. John var inte sen att nappa på erbjudandet och kunde nöjt se sina gamla maskiner bli bevarade för framtiden.

En liten historia om några lantbruksmaskiner som lämnar gödselstan för svinhuset för att till sist ta steget in på ett museum. Av mer eller mindre en slump togs där vid den gamla gödselstan det första steget mot invigningen av Berte Museum ‑ Livet på landet tio år senare.  Länk till Facebook     Telefon: 0346-405 13  |   E-Post: info@bertemuseum.se
Länk till första sidan